Instalace

MOBILITA A JEDNODUCHÁ INSTALACE

Zařízení DublDom je přepravováno kamionem. Instalace probíhá přímo na místě během jednoho dne, přičemž zákazník musí mít předem připravené základy. Dům může být umístěn na jednom místě, následně demontován a přepraven na jiné místo.


INSTALACE

Kdo dům instaluje?

Instalaci provádí pouze certifikovaní zaměstnanci společnosti DublDom.

Jakým způsobem je instalace prováděna?

Během dne jsou instalovány základny modulů,pracuje se na jejich propojení a napojení domu na externí sítě. Poté se dokončuje vnitřní a vnější fasáda.

Instalace v průměru trvá 5 až 10 dní v závislosti na modelu domu a příznivých povětrnostních podmínkách.

Je možné namontovat dům v dešti?

Při silném dešti to není možné. Se slabým deštěm si poradíme.


Jaké jsou náklady na instalaci?

Instalace je zahrnuta v ceně domu, pokud se pozemek nachází do 60 km od výroby. Je-li lokalita vzdálenější než 60 km od výroby, činí instalační poplatek 30 Kč/km.

Počítají se nějaké další náklady na instalaci?

Ano, v jakékoliv vzdálenosti od výroby jsou dodatečné náklady následující:

  • jeřáb: 8000 Kč/den (8 hodin práce),
  • místo se svahem: 2000 Kč/den,
  • sezónní instalace: 3% z hodnoty domu.

Je možné demontovat a přemístit dům na jiné místo?

Ano, je to možné. Náklady na demontáž, s přihlédnutím k přepravě modulů a instalaci do nové sekce budou činit asi 20% z celkové hodnoty domu.


DOPRAVA

Jaká technika se využívá?

Z místa výroby jsou moduly přepravovány na kamiónech až do vzdálenosti 3000 km.


Kolik činí náklady na dopravu?

Náklady na doručení závisí na velikosti domu a vzdálenosti pozemku od výroby.

Příklad nákladů na dodávku domů do vzdálenosti 100 km činí:

DD 16 - 20.000,- Kč,

DD 26 - 30.000,- Kč,

DD 43 - 40.000,- Kč,

DD 65 - 60.000,- Kč,

DD 87 - 85.000,- Kč,

DD 103 - 95.000,- Kč,

DD 130 - 120.000,- Kč.


Při dopravě na větší vzdálenost budou náklady vypočteny při zpracování finální cenové nabídky.Kdo dům přepravuje?

Dodavatelé společnosti DublDom.


Je možné vyzvednout moduly samoobsluhou?

Ano, je to možné. Nicméně instalace bude prováděna certifikovaným týmem společnosti DublDom.


Důležité!

Odpovědnost za přístupovou cestu a úspěšnou dopravu strojního zařízení (nákladní jeřáb, manipulátor, nákladní automobil) přebírá kupující.