Standardní domy

2.1 série

cena od 440 000 Kč *

cena od 1 175 000 Kč *

cena od 1 585 000 Kč*

3.0 série

DD 51

cena od 1 415 000 Kč *

DD 77

cena od 1 895 000 Kč *

DD 101

cena od 2 585 000 Kč *

3.2 série

DD 51 SAKURA

cena od 1 347 000 Kč *

DD 77 KASTHAN

cena od 1 822 000Kč *

DD 101 BAOBAB

cena od 2 509 709 Kč*

DD 10

cena od 195 500 Kč *

* ceny jsou uvedené bez DPH (15 nebo 21 %); bez dopravy a bez základů.