Jak funguje tepelné čerpadlo.

Jak fungují tepelná čerpadla vzduch-vzduch? 

 Chlazení horkým vzduchem? Tepelná čerpadla s těmito parametry (zejména mini-splity a VRF systémy) se velmi rozšířila, ale jak vlastně fungují?

 Tepelná čerpadla vzduch-vzduch se v posledním desetiletí rychle rozšiřují.

 V mnoha regionech jsou nyní jednoduché bodové mini-split systémy hlavní volbou pro projektanty a stavitele vysoce výkonných ekologických domů a sofistikovanější více splitové systémy s proměnným průtokem chladiva (VRF) jsou populární ve vícegeneračních a komerčních budovách. 

Všechna tepelná čerpadla plní stejnou základní funkci: pomocí elektřiny přemisťují teplo z jednoho místa na druhé. V režimu vytápění přenášejí tepelná čerpadla vzduch-voda teplo z venkovního vzduchu do budovy; v režimu chlazení odebírají teplo z vnitřního vzduchu budovy a odvádějí ho ven, čímž ochlazují vnitřní prostor.