jak se počítá uhlíková stopa:

Uhlíková stopa měří množství emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v průběhu celého životního cyklu výrobku, včetně těch, které vznikají při těžbě surovin, výrobě, dopravě, používání a nakonec i odstranění.

Dřevo, cihly a beton mají různou uhlíkovou stopu, protože jejich výrobní procesy jsou odlišné a používají se různé suroviny. Nicméně, obecně platí, že dřevo má nižší uhlíkovou stopu než cihly a beton.

Dřevo se považuje za obnovitelný materiál, což znamená, že při jeho výrobě a použití vzniká méně emisí skleníkových plynů než u neobnovitelných materiálů, jako jsou cihly a beton. To je dáno tím, že stromy absorbuje oxid uhličitý z atmosféry během svého života, a tak způsobuje snížení celkového množství oxidu uhličitého v atmosféře. Navíc, dřevěné konstrukce mohou být recyklovány a snadno se rozkládají v přírodě, což znamená, že po skončení své životnosti se nemusí nutně likvidovat.

Cihly a beton jsou na druhé straně vyrobeny z neobnovitelných surovin, jako jsou kameniva, písky a cement. Výroba těchto materiálů vyžaduje velké množství energie a produkují se při ní významné emise skleníkových plynů. Také se často přepravují na velké vzdálenosti, což zvyšuje jejich uhlíkovou stopu.

Celkově lze říci, že pokud jde o uhlíkovou stopu, dřevo je obvykle lepší volbou než cihly a beton. Avšak, každý materiál má své vlastní výhody a nevýhody a správná volba závisí na konkrétní situaci.