Stavební povolení 

Co vše je potřeba na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům

Vyřízení stavebního povolení závisí na mnoha faktorech, včetně typu a rozsahu stavby, lokalizace, místních stavebních předpisech a úřadů, které mají pravomoc k vydání stavebního povolení.


Obecně platí, že pokud plánujete výstavbu nové budovy nebo provedení významných stavebních úprav na existující budově, musíte získat stavební povolení od místního stavebního úřadu. V některých případech může být nutné také získat souhlas od jiných úřadů nebo institucí, například ochrany životního prostředí, památkové ochrany, dopravy atd.


Proces vyřízení stavebního povolení obvykle zahrnuje následující kroky:


Podání žádosti o stavební povolení na místní stavební úřad.

Posouzení žádosti stavebním úřadem a případné vyžádání dalších informací nebo dokladů.

Vypracování a předložení stavebního projektu a všech potřebných dokladů (např. geologický průzkum, statický výpočet, vodoprávní souhlas atd.).

Posouzení stavebního projektu stavebním úřadem a případné připomínky nebo požadavky na úpravy.

Vydání stavebního povolení, které stanoví podmínky pro výstavbu a termín, do kdy musí být stavba dokončena.

Celý proces může trvat několik týdnů až několik měsíců, v závislosti na složitosti a rozsahu projektu, a na tom, jak rychle jsou poskytnuty všechny potřebné informace a dokumentace. Je důležité věnovat pozornost všem požadavkům a podmínkám stavebního povolení, aby bylo dodrženo právní rámec a zabránilo se případným komplikacím během výstavby nebo po jejím dokončení.


pozn. :Na veškeré stavby, kde se nachází sociální zařízení  potřebujete stavební povolení(dle Zákona č. 183/2006 Sb.),

Obecné nároky na pozemek


Určuje územní plán obce - většinou najdete na webových stránkách spádové obce.

Územní plán určuje co na vaší parcele lze stavět a za jakých podmínek např. uliční čára, sklon střechy, procentuální zastavitelnost.

Ke každé nové stavbě musí být vybudována příjezdová cesta, tak aby se tam dostali i složky IZS.

RD lze stavět jenom tam kde je přístup k vodě, buď vodovod nebo studna.

Elektřinu, by jste pravděpodobně mohli řešit bateriemi a solárními panely, ale to bude velmi nákladné.

Na váš pozemek může zasahovat ochranná zóna Lesa, vodního zdroje, železnice apod.

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude plocha rekultivována, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu. Žádost o souhlas s odnětím podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít.


Projekt na RD - co musí obsahovatVyjádření potřebná k odevzdání na SÚ

Podmíňěné

   Nepodmíněné