Základy, doprava a instalace

ZÁKLADY

Jaký základ potřebujete pro instalaci Dubldom?

Základové vruty s páskem. Minimální výška podlaží nad zemí činí 50 cm. Dům nemůže být umístěn přímo na zem, musí vzniknout místo pro přístup k externím sítím.

Šrouby se šroubují do hloubky 1,4 až 4 metry, v závislosti na půdě a sklonu.

Uzemnění základny se provádí z lepených nosníků # 14, # 16 nebo # 18 a úhlovým kusem.


Základy jsou v rovině (rozdíly v extrémních hodnotách jsou až 90 cm nad zemí s doporučenou základovou výškou 50 cm).

Piloty mají průměr 89 mm. Posilování konstrukce dále není nutné.


Základy ve svahu (rozdíly v extrémních hodnotách jsou více než 90 cm nad zemí s doporučenou základovou výškou 50 cm).

Doporučujeme piloty o průměru 108 mm. Podklad musí být dále zpevněn kovovými rohy 60x60, kterými jsou přivařeny k sobě.


Kdo tvoří základ?

Základy provádí kupující nezávisle na nás kontaktováním specializované společnosti nebo kontaktováním dodavatelů společnosti DublDom.

Po uzavření smlouvy poskytujeme schéma základny s body vstupu na externí sítě. Doporučené základové schéma je navrženo pro maximální výšku až 1 metr. Ve výšce větší než 1 metr musí být základna dále zpevněna. Schéma s vyztužením lze objednat ve společnosti DublDom, případné modifikace vydaného schématu mohou být koordinovány s dodavatelem, který se specializuje na pilotní základy.


Jaké jsou náklady základny?

Náklady na založení závisí na typu modelu, použitých materiálech, půdě a svahu pozemku.

Například cena základny pro DD 43 na rovině bez posílení s I-18 činí asi 90.000,- Kč.

Přesné hodnoty vaší základny vypočítá specializovaná společnost.


DOPRAVA

Jakou techniku používáte?

Z místa výroby jsou moduly přepravovány na kamiónech až do vzdálenosti 3000 km.

Kdo dodává?

Dodavatelé společnosti DublDom.

Jaké jsou náklady na dopravu?

Náklady na doručení závisí na modelu domu a vzdálenosti.
Při dopravě na větší vzdálenost budou náklady na doručení vašeho domova vypočteny při projednávání této záležitosti.

Je možné vyzvednout moduly samoobsluhou?

Ano, instalace bude nicméně prováděna certifikovaným týmem společnosti DublDom.

Důležité!

Odpovědnost za přístupovou cestu na místo a úspěšnou dopravu strojního zařízení (nákladní jeřáb, manipulátor) zaručuje kupující.


INSTALACE

Kdo instaluje?

Instalace provádí pouze certifikovaní zaměstnanci společnosti DoubleDom.

Jakým způsobem je instalace prováděna?

Během dne jsou instalovány základny modulů, dále se pracuje na jejich propojení, napojení domu na externí sítě a zakončujeme vnitřní a vnější výzdobou.

Instalace v průměru trvá 5 až 10 dní v závislosti na modelu domu a příznivých povětrnostních podmínkách.

Je možné namontovat dům v dešti?

Při silném dešti - ne. Slabý déšť nevadí při instalací.

Jaké jsou náklady na instalaci?

Instalace je zahrnuta v ceně domu, pokud se pozemek nachází do 100 km od výroby.Je-li lokalita více než 60 km od výroby, je instalační poplatek 30 Kč / km.

Dodatečné náklady na instalaci?

Ano, v jakékoliv vzdálenosti od výroby jsou dodatečné náklady následující:

- jeřáb: 10 000-15 000 Kč / den (práce 8 hodin),

- místo se svahem: 10 000 rublů na jeden modul,

- sezónní instalace: 3% z hodnoty domu,

Je možné demontovat a přemístit dům na jiné místo?

Ano, je to možné. Náklady na demontáž, s přihlédnutím k přepravě modulů a instalace do nové sekce budou asi 20% nákladů na dům.


ZASÍŤOVÁNÍ

Na jaké sítě vyžaduje napojení společnost DublDom?

Dodávky vody, kanalizace a elektřiny. Plyn není nutný.

Musím dodělat některé zasíťování v domě?

Ne, všechna sítě jsou již rozvedená v celém domě, stačí je připojit k externím sítím.

A kdo zavede externí sítě na pozemek?

Zřízení externích sítí na místě je odpovědností kupujícího.

Kdo a kdy připojí DublDom k externím sítím?

Dům je na externí sítě napojen odborníky společnosti DublDom, protože je nutné zkontrolovat fungování celého systému. Jsou-li sítě zavedeny před instalací DublDom montéři připojí dům k externím sétím během instalace,pokud nebudou sítě zavedeny, bude muset zaměstnanec společnosti DublDom přijed v jiném termínu na klientovy náklady.

Co by se mělo udělat nejprve, vystavění základů nebo zavedení sítí do místa instalace domu?

Typické napojení na sítě se nachází v blízkosti okraje základu, takže doporučujeme dodělat základové piloty směrem k sítím tak jak je naznačeno na schématu základu.

A nebudou trubky mrznout pod základem, protože prostor od země k domu není uzavřen?

Součástí vodovodního systému je topný kabel, který zaručí aby voda v zimě nezamrzala. Pro instalaci topného kabelu jsou vstupní otvory v systému předem vytvořeny. Kanalizační systém nevyžaduje vytápění.